Změna osob + Interních pravidel + Hranic myšlení

Naše taktika a strategie

Moderátor: infoFT

Odpovědět
infoFT
Site Admin
Příspěvky: 196
Registrován: sob 24. zář 2016 13:00:56

Změna osob + Interních pravidel + Hranic myšlení

Příspěvek od infoFT »

Motto pro obnovu Kocourkova:
Nepřispívejte na živobytí Bubákům a Strašákům,
kteří z ovčanů Kocourkova chtějí udělat stádo volů!

Volbama se nic nezmění.
Je třeba změnit systém.
Philippová-Hegrová R., Dorda M.

KKK + BGS pro obnovu Kocourkova:
Změna osob + Interních pravidel + Hranic myšlení

KKK principy
- KOLEGIALITA
- KONSENSUS
- KONKORDANCE

BGS instituce
- BUNDESRAT = 7 členů vlády / zastupitelstva
- GEMEINDEVERSAMMLUNG = obecní sněm
- SUBSIDIARITÄT = Subsidiarita, systém osad

KOLEGIALITA = týmový duch rozhodování s transparentním sdílením informací
KONSENSUS = hledání dobrých řešení, přijatelých pro co největší okruh dotčených
KONKORDANCE = společné projednávání záležitostí, za aktivní účasti všech týmů

BUNDESRAT = Spolková rada, švýcarská 7-členná vláda bez premiéra
Systém 7 ZASTUPITELŮ pro společné Tošanovice:
- starosta + místostarosta + 5 řádných členů, každý reprezentující jednu osadu
- mimořádný člen delegovaný Fórem pro projednávání předkládaných návrhů
- mimořádný člen losovaný z občanů přítomných na zasedání zastupitelstva

GEMEINDEVERSAMMLUNG = Obecní sněm, konaný zpravidla 4x ročně
- při schvalování návrhu rozpočtu Tošanovic
- při schvalování závěrečného účtu obce
- při schvalování velkých investic a záměrů
- přítomní občané mají možnost se vyjádřit a optimalizovat předkládané návrhy
- společným hlasováním projeví občané svou vůli, kterou zastupitelé formálně potvrdí

SUBSIDIARITÄT = Subsidiarita
znamená princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje.

Systém 7 OSAD pro společné Tošanovice: prezident osady – příklad důvěryhodné osoby
1) Poleniny HT+DT Mgr. Naděžda Honzáková, prezident obce
2) Vyrumbaná HT
3) Zámek HT Romana Philippová-Hegrová, tajemník obce
4) Motel HT+DT
5) Chechlůvka DT Hanka Dzurecová
6) Tošanůvka DT
7) Fifejdy HT Pavel Labuda, koordinátor spolupráce osad

Hranice sousedních osad se mohou překrývat:
- Občan může být současně členem jedné až tří osad
- Občan může být členem domovské a jedné vzdálené osady
- Občan může kandidovat do zastupitelstva jen za jednu osadu
- 7 členné zastupitelstvo se skládá z Prezidentů jednotlivých osad 

Přímá volba starosty obce (prezidenta, tajemníka a koordinátora)
- členové kandidátky Náš Tým Tošanovice se zavazují respektovat preference občanů ve vobách
- kdo obdrží nejvíce hlasů, stavá se starostou - Prezidentem Tošanovic, nedeleguje-li zástupce
- kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů se stavá místostarostou - Tajemníkem Tošanovic
- kandidát s třetí nejvyšší preferencí se stává Koordinátorem Tošanovic pro součinnost osad
Odpovědět